Business case check & executie innovatie

Verwachte opdrachtduur onbepaalde tijd
Plaats/Regio Nederland
Bedrijf Productie afbouwproducten

Gelouterde ondernemer werk al een aantal jaren aan innovatief afbouw concept.
Alles is gereed om te komen tot realisatie ( producten, machines, sourcing, website)
Het concept ervaart weerstand van de gevestigde orde waardoor adoptie wordt tegengegaan.
Update van de business case, strategie en executie realiseren. Operationeel maken door zelfstandige activiteiten te ontplooien of door acquisitie van aandeelhouder(s)
Plan van aanpak: voorbereidingen B.C.& korte haalbaarheidscheck/ realisatie met beheersfactoren ( geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd.

Profiel van de interim manager

We zoeken iemand die rust, structuur en orde kan scheppen in het geheel. Iemand die standvastig kan werken aan het de verdere innovatie van concept, vervolgens de benodigde infrastructuur aanlegt en een succesvolle executie realiseert.
Een empathisch persoon, rapporterend aan de Algemeen Directeur van de holding. Er is een innovatie/kwaliteitsimpuls nodig om de gestelde ambitie te verwezenlijken.
Multidisciplinaire aanpak is mogelijk door samenwerking Maximum adviseurs.
Competenties:
• Kunnen omgaan met de dynamiek binnen een familiebedrijf
• Kennis en ervaring binnen bouw en afbouw
• Innovatief denken en handelen
• Operationele en commerciële ervaringen op managementniveau
• HBO+ denk-en werkniveau
• Strategische instelling en ambitie
• Statuur kunnen geven op directieniveau
• Op niveau met klanten en belanghebbenden kunnen communiceren
• Mensgericht leiderschap, energie overbrengen
• Open communicatie, positieve persoonlijkheid, gunfactor

Opmerkingen

    In te vullen door belangstellende.
    "